OVER

Woorden en zinnen in mijn hoofd, op papier, op een blog voor uw snuister- en leesplezier.

Enkele gedichten verschenen in Meander, Reality Sucks, Krassend Crayon en OpSpraak. ‘Weg’ staat in de verzamelbundel ‘Wij zijn Reizigers’. Kunstschilder Chris Hubrecht schilderde gedichten voor de tentoonstelling ‘1+1’. Het kortverhaal ‘De vrouw, de boeren, de boekhouder en zijn maîtresse’ won de kortverhalenwedstrijd van Meander Magazine. Enkele liedjesteksten werden opgenomen door Café Noir en Miek en Roel.

Alle teksten op deze website: © David Van Bambost
Verspreiden of kopiëren op om het even welke manier is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Je kan mij contacteren via davidvb@mac.com