Gebed Zonder Einde

Elke avond
naast het bed
nerven en knoesten
snijden
in naakt vlees
zelfkastijding
met de onmogelijke
volharding van een wees
twijfelend, weifelend
richt ik mijn blik ten hemel
richt ik mijn wil ten gronde
leg ik mijn hoop
leg ik mijn wanhoop
in geprevelde woorden
die jou niet bereiken
en niks betekenen

Elke avond
naast het bed
zeg ik mijn gebed
zonder eind

© David Van Bambost